เชิญชมภาพจากทริปในปี 2022 ของ ProfotoClass

สวัสดีปีใหม่ครับ เชิญชมภาพทริปในปี 2022 ของ ProfotoClass จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ่ายโดยอาจารย์กนิษ อุปกรณ์ที่ใช้ยังคงเป็น Leica กับ iPhone มีบางภาพถ่ายด้วย Nikon

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการครับ…