เชิญชมภาพสมาชิกที่เข้าร่วมทริปในปี 2022

ทริปถ่ายภาพของ ProfotoClass ไม่ได้ถ่ายเฉพาะวิวทิวทัศน์เท่านั้นนะครับ คนที่มาทริปไม่ว่าเพศไหน วัยไหน ก็จะได้ภาพตัวเองสวยๆกลับไปทุกครั้ง

ขออนุญาตลงภาพสมาชิกในทริปของปี 2022 ที่ถ่ายโดยอาจารย์กนิษ มาแบ่งปันกันครับ แต่รูปสมาชิกมีเยอะจนไม่สามารถลงภาพของทุกคนได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ