เบื้องหลังทริปล่าสุด : Northern light-Lofoten Tromso

Lofoten หมู่เกาะเล็กๆในประเทศ Norway ตั้งอยู่บริเวณเส้น Arctic Circle ซึ่งเหมาะแก่การล่าแสงเหนือ และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยทะเลและทิวเขาอันงดงาม สูงขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเหนือเป็นที่ตั้งของ Tromso เมืองหลวงแห่งแสงเหนือ ซึ่งมีทิวทัศน์และภูเขาเป็นฉากหลังสวยงามเกินพรรณา เชิญชมภาพเบื้องหลัง Lofoten Tromso ทริปล่าสุดถ่ายโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง

Lofoten Tromso ทริปต่อไป ดูรายละเอียดที่นี่ !