ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24  และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2553 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เกียรตินิยมถ่ายภาพเป็นการสอบวัดมาตรฐานการถ่ายภาพ จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ผู้เรียน ProfotoClass ที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ มี 3 ท่าน ได้แก่

คุณนพพล ชูกลิ่น ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

คุณอรรถกร มณีรัตน์ ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

คุณรัชฎาภรณ์ เกษตรธีรกุล ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

ProfotoClass เปิดสอนถ่ายภาพมีหลายหลักสูตรให้เลิือกเรียน ดูรายละเอียดหลักสูตร หรือสมัครเข้าเรียนถ่ายภาพ คลิกที่นี่ !


no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *