เวิรค์ชอปถ่ายภาพให้ CP Family Club (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด)

CP Family Club ร่วมกับ ProfotoClass ได้จัด Photo Workshop ให้กับสมาชิกซีพี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การเรียนทักษะการใช้กล้องดิจิทัล การฝึกถ่ายภาพนางแบบรับเชิญเพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง และตามด้วยการให้คำแนะนำผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านโดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง ชมภาพกิจกรรมบางส่วนได้จากวีดีโอด่านล่าง ดูรายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ คลิกที่นี่

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *