ผลงานผู้เรียน หลักสูตรถ่ายภาพมาโคร

การถ่ายภาพมาโคร หรือ Macro Photography เป็นศิลปะการถ่ายภาพประเภทหนึ่ง ที่ทำให้เราได้เห็นภาพถ่ายแตกต่างจากมุมมองปกติของวิถีชีวิตประจำวัน บางคนเรียกว่าเป็นมุมมองแบบ “Ant eye view” ภาพมาโครนั้นจะมีกำลังขยายสูง ซึ่งทำให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆในภาพ เกินกว่าที่สายตามนุษย์จะมองเห็นได้ นี่เป็นผลงานภาพถ่ายของผู้เรียนหลักสูตรถ่ายภาพมาโคร ของ ProfotoClass ครับ

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *