แนะนำหนังสือท่องเที่ยว เนปาล

เล่มที่ 1 ชื่อ “เนปาล” ของสำนักพิมพ์ หน้าต่างสู่โลกกว้าง หมายเลข ISBN 978-974-547-139-9

เล่มที่ 2 ชื่อ “Nepal” ของ Lonely Planet Publications หมายเลข ISBN 1-74059-699-4

เล่มที่ 3 ชื่อ “วาดไว้ในเนปาล” ของแพรวสำนักพิมพ์ หมายเลข ISBN 978-974-475-029-7

หนังสือเล่มที่ 1 และ 2 จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเนปาล ส่วนเล่มที่ 3 อยู่ในเชิงพรรณาแต่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่ด้วยครับ

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *