ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ และ คุณอิทธิ ประกายหงษ์มณี ที่ได้เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิด นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 และ งานโฟโต้แฟร์ 2012 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งหนึ่งในศิลปินนักถ่ายภาพไทยประจำปีนี้คือ คุณกนิษ เทพศรีเมือง 

เกียรตินิยมถ่ายภาพ เป็นการสอบวัดมาตรฐานการถ่ายภาพ จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ผู้เรียน ProfotoClass ที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพจากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพไทย ในครั้งนี้ มี 3 ท่าน ได้แก่

คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ได้รับเกียรตินิยม A.FPT (Associate of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

คุณอิทธิ ประกายหงษ์มณี ได้รับเกียรตินิยม A.FPT (Associate of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

คุณอรรถกร มณีรัตน์ ได้รับเกียรตินิยม A.FPT (Associate of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !