คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ นักเรียนของ ProfotoClass ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินภาพถ่ายด้วยพระองค์เอง ในโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา นิทรรศการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายนนี้ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *