ในหลวงในดวงใจ

ผมเกิดในรัชกาลที่ 9 ครับ ผมอยากบันทึกความทรงจำไว้ว่า สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต

คือการได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ถือเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของผมครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !