การถ่ายภาพทางช้างเผือก (Milky Way Photography)

อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง พูดถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายทางช้างเผืก การหาสถานที่ถ่ายภาพ การใช้ Application เพื่อหาทางช้างเผือก การปรับตั้งกล้อง กฎ 600/400 เทคนิคการโฟกัส ฯลฯ

*** ช่วยแชร์ด้วยนะครับ ***


no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *