นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” นี้ จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมแสดง โดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง เป็นผู้คัดเลือกภาพและถ่ายภาพ น้องไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช “มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2009” เพื่อนำไปปั้นเป็นประติมากรรมนูนต่ำ แสดงในนิทรรศการเพื่อให้คนตาบอดได้สัมผัสและรับรู้ถึงความฝันนั้น

ความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาด โดยคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นภาพถ่ายและภาพวาดทั้ง 81 ภาพ จะถูกนำไปปั้นเป็นประติมากรรมนูนสูง นูนต่ำ หรือลอยตัว หรือเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากสื่ออื่น ๆ โดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร และถูกถ่ายทอดในรูปแบบการเรียนรู้จากศิลปะและงานฝีมือ โดยภาควิชาครุศาสตร์ ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้คนตาบอดได้สัมผัสและรับรู้ถึงความฝันเหล่านั้น โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการนี้

นอกจากนี้ในนิทรรศการ ยังประกอบด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากหลายสาขา ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ช่างภาพเกียรตินิยม โดยนิทรรศการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน